แผนที่ภูมิศาสตร์และการเดินทาง
ระยะทางไม่เกิน 10 กม. ระยะทาง 10 - 30 กม. ระยะทาง 30 - 50 กม. ระยะทางเกินกว่า 50 กม .

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
77010001 โรงเรียนบ้านหนองกก เกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์15
77010002 โรงเรียนบ้านทุ่งเคล็ด เกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์15
77010005 โรงเรียนด่านสิงขร คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์9
77010006 โรงเรียนอุดมราชภักดี คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์5
77010007 โรงเรียนบ้านทางหวาย คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์7
77010008 โรงเรียนบ้านหนองหิน คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์500
77010009 โรงเรียนบ้านคลองวาฬ คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์3
77010010 โรงเรียนบ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72 คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์3.3
77010011 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์10
77010012 โรงเรียนเศรษฐพานิชวิทยา ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์17
77010013 โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์16
77010014 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์6
77010015 โรงเรียนประชารังสรรค์ ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์7.7
77010016 โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์44
77010017 โรงเรียนบ้านท่าฝาง บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์42
77010019 โรงเรียนวัดบ่อนอก(ทองวิทยา) บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์37
77010020 โรงเรียนบ้านคอกช้าง บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์35
77010021 โรงเรียนบ้านหนองปุหลก บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์37
77010022 โรงเรียนบ้านยุบพริก บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์36
77010023 โรงเรียนบ้านคลองชายธง บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์30
77010024 โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์30
77010025 โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์15
77010026 โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์9.8
77010027 โรงเรียนประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์34
77010029 โรงเรียนบ้านบึง อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์22
77010030 โรงเรียนบ้านคั่นกระได อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์19
77010031 โรงเรียนบ้านอ่าวน้อย อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์15
77010032 โรงเรียนบ้านหนองเสือ อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์18
77010034 โรงเรียนเนินแก้ววิทยาคาร อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์23
77010035 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์36
77010036 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์30
77010037 โรงเรียนสามัคคีร่วมจิต อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์20
77010038 โรงเรียนวังมะเดื่อ อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์31
77010039 โรงเรียนประชาบูรณะวิทยา อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์7
77010040 โรงเรียนหาดสนุกราษฏร์บำรุง อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์26
77010041 โรงเรียนบ้านพุตะแบก เขาล้านทับสะแก33
77010042 โรงเรียนวัดทุ่งกลาง เขาล้านทับสะแก31
77010043 โรงเรียนบ้านดอนใจดี เขาล้านทับสะแก40
77010044 โรงเรียนบ้านมะเดื่อทอง เขาล้านทับสะแก40.7
77010045 โรงเรียนวัดนาหูกวาง เขาล้านทับสะแก34
77010046 โรงเรียนวัดนาล้อม เขาล้านทับสะแก36
77010048 โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ ทับสะแกทับสะแก40
77010049 โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ทับสะแกทับสะแก34
77010050 โรงเรียนบ้านดอนทราย นาหูกวางทับสะแก48
77010051 โรงเรียนประชาราษฏร์บำรุง นาหูกวางทับสะแก42
77010052 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 นาหูกวางทับสะแก38.3
77010053 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ นาหูกวางทับสะแก42
77010054 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว นาหูกวางทับสะแก53
77010055 โรงเรียนอ่างทองพัฒนา นาหูกวางทับสะแก39
77010056 โรงเรียนบ้านไร่ใน แสงอรุณทับสะแก27
77010057 โรงเรียนบ้านหินเทิน แสงอรุณทับสะแก33
77010058 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง ห้วยยางทับสะแก16
77010059 โรงเรียนประชาพิทักษ์ ห้วยยางทับสะแก23
77010060 โรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 ห้วยยางทับสะแก21
77010061 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ห้วยยางทับสะแก24
77010062 โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทองทับสะแก42
77010063 โรงเรียนบ้านสีดางาม อ่างทองทับสะแก48
77010064 โรงเรียนบ้านวังยาง อ่างทองทับสะแก60
77010065 โรงเรียนวัดหนองหอย อ่างทองทับสะแก50
77010067 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ่างทองทับสะแก47
77010068 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กำเนิดนพคุณบางสะพาน80
77010069 โรงเรียนบ้านดอนทอง กำเนิดนพคุณบางสะพาน90
77010070 โรงเรียนวัดนาผักขวง กำเนิดนพคุณบางสะพาน72
77010071 โรงเรียนบ้านถ้ำเขาน้อย กำเนิดนพคุณบางสะพาน83
77010072 โรงเรียนบ้านดอนสง่า กำเนิดนพคุณบางสะพาน81
77010073 โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน กำเนิดนพคุณบางสะพาน85
77010074 โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท์ ชัยเกษมบางสะพาน58
77010075 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ชัยเกษมบางสะพาน61
77010076 โรงเรียนบ้านมรสวบ ชัยเกษมบางสะพาน36
77010077 โรงเรียนบ้านเขามัน ชัยเกษมบางสะพาน58
77010078 โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 1 ชัยเกษมบางสะพาน56
77010079 โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ชัยเกษมบางสะพาน57
77010080 โรงเรียนบ้านยางเขา ชัยเกษมบางสะพาน48
77010081 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ชัยเกษมบางสะพาน48.9
77010082 โรงเรียนบ้านวังยาว ทองมงคลบางสะพาน80
77010083 โรงเรียนบ้านทองมงคล ทองมงคลบางสะพาน80
77010084 โรงเรียนบ้านราษฏร์ประสงค์ ทองมงคลบางสะพาน83
77010085 โรงเรียนบ้านธรรมรัตน์ ทองมงคลบางสะพาน90.7
77010086 โรงเรียนบ้านในล็อค ทองมงคลบางสะพาน92
77010087 โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร ธงชัยบางสะพาน62
77010088 โรงเรียนวัดดอนยาง ธงชัยบางสะพาน77
77010089 โรงเรียนบ้านหนองมงคล ธงชัยบางสะพาน65
77010091 โรงเรียนบ้านหนองระแวง ธงชัยบางสะพาน70
77010092 โรงเรียนวัดถ้ำคีรีวงศ์ ธงชัยบางสะพาน60
77010095 โรงเรียนบ้านหินกอง พงศ์ประศาสน์บางสะพาน87
77010096 โรงเรียนบ้านชะม่วง พงศ์ประศาสน์บางสะพาน89
77010097 โรงเรียนบ้านสวนหลวง พงศ์ประศาสน์บางสะพาน85
77010098 โรงเรียนบ้านห้วยแก้ว พงศ์ประศาสน์บางสะพาน76.5
77010099 โรงเรียนบางสะพาน แม่รำพึงบางสะพาน85
77010100 โรงเรียนบ้านท่าขาม แม่รำพึงบางสะพาน84
77010101 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ แม่รำพึงบางสะพาน77
77010103 โรงเรียนบ้านคลองลอย ร่อนทองบางสะพาน80
77010104 โรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว ร่อนทองบางสะพาน73
77010105 โรงเรียนธนาคารออมสิน ร่อนทองบางสะพาน66
77010106 โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก ร่อนทองบางสะพาน85
77010107 โรงเรียนบ้านดอนสำนัก ร่อนทองบางสะพาน76
77010108 โรงเรียนมูลนิธิศึกษา ช้างแรกบางสะพานน้อย90
77010109 โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี ช้างแรกบางสะพานน้อย98
77010110 โรงเรียนบ้านบางเจริญ ไชยราชบางสะพานน้อย116
77010111 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ ไชยราชบางสะพานน้อย115
77010112 โรงเรียนบ้านช้างเผือก ไชยราชบางสะพานน้อย108
77010113 โรงเรียนบ้านไชยราช ไชยราชบางสะพานน้อย100
77010114 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ช้างแรกบางสะพานน้อย100
77010115 โรงเรียนบ้านบางเบิด ทรายทองบางสะพานน้อย117
77010116 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ทรายทองบางสะพานน้อย103
77010117 โรงเรียนวัดกำมะเสน ทรายทองบางสะพานน้อย107
77010119 โรงเรียนบ้านห้วยสัก ทรายทองบางสะพานน้อย109
77010120 โรงเรียนบ้านทุ่งสีเสียด ทรายทองบางสะพานน้อย110
77010121 โรงเรียนบ้านทรายทอง ทรายทองบางสะพานน้อย112
77010122 โรงเรียนบ้านหนองฆ้อง บางสะพานบางสะพานน้อย98
77010123 โรงเรียนบ้านทุ่งไทร บางสะพานบางสะพานน้อย95
77010124 โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย บางสะพานบางสะพานน้อย102
77010125 โรงเรียนวัดดอนตะเคียน บางสะพานบางสะพานน้อย97.8
77010126 โรงเรียนบ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) บางสะพานบางสะพานน้อย120
77010127 โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน ปากแพรกบางสะพานน้อย104
77010128 โรงเรียนบ้านหนองห้วยฝาด ปากแพรกบางสะพานน้อย97
77010129 โรงเรียนวัดเขาราษฎร์บำรุง ปากแพรกบางสะพานน้อย98
77010130 โรงเรียนบ้านปากแพรก ปากแพรกบางสะพานน้อย99
239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1