แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
77010001 บ้านหนองกกเมืองประจวบคีรีขันธ์เกาะหลัก--2211718114171121151111------1068----1-67-1--6-7---7-100%
77010002 บ้านทุ่งเคล็ดเมืองประจวบคีรีขันธ์เกาะหลัก--121221241151101131161121------1248----1-89-1--8-9---9-100%
77010005 ด่านสิงขรเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬ--231171291191211151151201------1598----1-910-1--9-10---10-100%
77010006 อุดมราชภักดีเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬ--711016191111817151------638----1-45-1--4-5---5-100%
77010007 บ้านทางหวายเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬ--101131811511015181101------798----1-45-1--4-5---5-100%
77010008 บ้านหนองหินเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬ--3131213161112141------248----1-23-1--2-3---3-100%
77010009 บ้านคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬ--7111128116128111110122132130126122111----1-1516-1--15-16---16-100%
77010010 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72เมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬ1518171711311415113191------919----1-56-1--5-6---6-100%
77010011 บ้านห้วยใหญ่เมืองประจวบคีรีขันธ์คลองวาฬ--11113118116110151111121------968----1-56-1--5-6---6-100%
77010012 เศรษฐพานิชวิทยาเมืองประจวบคีรีขันธ์ห้วยทราย1011411411711611611014191------1109----1-67-1--6-7---7-100%
77010013 พัฒนาประชานุเคราะห์เมืองประจวบคีรีขันธ์ห้วยทราย--18121116133129130128133124125126128311----1-1617-1--16-17---17-100%
77010014 บ้านห้วยน้ำพุเมืองประจวบคีรีขันธ์ห้วยทราย7122112127124126130123121125129129127512----1-1617-1--16-17---17-100%
77010015 ประชารังสรรค์เมืองประจวบคีรีขันธ์ห้วยทราย--15191191812711316191------1068----1-67-1--6-7---7-100%
77010016 วัดปากคลองเกลียวเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอก--------2121213141------135----1-12-1--1-2---2-100%
77010017 บ้านท่าฝางเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอก241261191251281161201301131------2019----1-1112-1--11-12---12-100%
77010019 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)เมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอก--41819171618111151------588----1-34-1--3-4---4-100%
77010020 บ้านคอกช้างเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอก711211311311511411211411417110113114412----1-1516-1--15-16---16-100%
77010021 บ้านหนองปุหลกเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอก8110110113191101414191------779----1-45-1--4-5---5-100%
77010022 บ้านยุบพริกเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอก11151611116191514141------619----1-45-1--4-5---5-100%
77010023 บ้านคลองชายธงเมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอก411181516161415191------489----1-34-1--3-4---4-100%
77010024 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์เมืองประจวบคีรีขันธ์บ่อนอก--3161619111415161------408----1-23-1--2-3---3-100%
77010025 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์--191201552451502552612461------35112----1-1819-1--18-19---19-100%
77010026 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์--16461676218621762286230625772266------1,70749----147984-1-4-79-84---84-100%
77010027 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์เมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย1511711511111711011314191------1119----1-67-1--6-7---7-100%
77010029 บ้านบึงเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย9110161161151511018151------849----1-56-1--5-6---6-100%
77010030 บ้านคั่นกระไดเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย--23114123116117117125115115114110118911----1-1516-1--15-16---16-100%
77010031 บ้านอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย--6141816181515151------478----1-34-1--3-4---4-100%
77010032 บ้านหนองเสือเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย1511311311117124121117118114128110119112----1-1516-1--15-16---16-100%
77010034 เนินแก้ววิทยาคารเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย11181611416131716151------669----1-45-1--4-5---5-100%
77010035 บ้านย่านซื่อเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย101717181711118113181------799----1-45-1--4-5---5-100%
77010036 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)เมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย--31611311211311118113191419110111----1-67-1--6-7---7-100%
77010037 สามัคคีร่วมจิตเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย3171418111617151121------539----1-34-1--3-4---4-100%
77010038 วังมะเดื่อเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย--181161191181151211211231------1518----1-910-1--9-10---10-100%
77010039 ประชาบูรณะวิทยาเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย10191111191161111181121131------1199----1-67-1--6-7---7-100%
77010040 หาดสนุกราษฏร์บำรุงเมืองประจวบคีรีขันธ์อ่าวน้อย271402472542852522622612612------48917----112325-1-1-23-25---25-100%
77010041 บ้านพุตะแบกทับสะแกเขาล้าน251141231231131221141161191------1699----1-1011-1--10-11---11-100%
77010042 วัดทุ่งกลางทับสะแกเขาล้าน--13114122113110151121111------1008----1-56-1--5-6---6-100%
77010043 บ้านดอนใจดีทับสะแกเขาล้าน--1511219181121161161101------988----1-56-1--5-6---6-100%
77010044 บ้านมะเดื่อทองทับสะแกเขาล้าน--31127141136151220137135146135134139312----112123-1-1-21-23---23-100%
77010045 วัดนาหูกวางทับสะแกเขาล้าน411011017115113181131131------939----1-56-1--5-6---6-100%
77010046 วัดนาล้อมทับสะแกเขาล้าน151171141281211241181201101------1679----1-1011-1--10-11---11-100%
77010048 วัดทุ่งประดู่ทับสะแกทับสะแก--714113191411017171------618----1-45-1--4-5---5-100%
77010049 อนุบาลทับสะแกทับสะแกทับสะแก--542672772772772792933702------59417----112931-1-1-29-31---31-100%
77010050 บ้านดอนทรายทับสะแกนาหูกวาง--201261261241151191161141------1608----1-910-1--9-10---10-100%
77010051 ประชาราษฏร์บำรุงทับสะแกนาหูกวาง811111411019171719161------819----1-56-1--5-6---6-100%
77010052 สมาคมเลขานุการสตรี 2ทับสะแกนาหูกวาง--4161111911111211011511712118112411----1-1415-1--14-15---15-100%
77010053 บ้านเหมืองแร่ทับสะแกนาหูกวาง---------------------------------0--------
77010054 บ้านทุ่งตาแก้วทับสะแกนาหูกวาง--181181261221221101201221------1588----1-910-1--9-10---10-100%
77010055 อ่างทองพัฒนาทับสะแกนาหูกวาง2131814131516141--------358----1-23-1--2-3---3-100%
77010056 บ้านไร่ในทับสะแกแสงอรุณ7141315161611317141------559----1-34-1--3-4---4-100%
77010057 บ้านหินเทินทับสะแกแสงอรุณ6131911514181918191------719----1-45-1--4-5---5-100%
77010058 บ้านเนินดินแดงทับสะแกห้วยยาง131121818112171131111131------979----1-56-1--5-6---6-100%
77010059 ประชาพิทักษ์ทับสะแกห้วยยาง111191201121161121171121281------1479----1-1011-1--10-11---11-100%
77010060 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ทับสะแกห้วยยาง--19134144131123130151233146121133136512----112123-1-1-21-23---23-100%
77010061 บ้านทุ่งยาวทับสะแกห้วยยาง8113113116110113181161111------1089----1-67-1--6-7---7-100%
77010062 บ้านอ่างทองทับสะแกอ่างทอง1217110117110114119118113111115117116312----1-1516-1--15-16---16-100%
77010063 บ้านสีดางามทับสะแกอ่างทอง--11317110171511151------398----1-23-1--2-3---3-100%
77010064 บ้านวังยางทับสะแกอ่างทอง--161111181231201181181201------1448----1-910-1--9-10---10-100%
77010065 วัดหนองหอยทับสะแกอ่างทอง--1911811813312512713113317119117124711----1-1617-1--16-17---17-100%
77010067 บ้านหนองมะค่าทับสะแกอ่างทอง11111161131161141101101911011219113112----1-1516-1--15-16---16-100%
77010068 บ้านห้วยทรายขาวบางสะพานกำเนิดนพคุณ--201161111181201141211211------1418----1-910-1--9-10---10-100%
77010069 บ้านดอนทองบางสะพานกำเนิดนพคุณ81411211418161111111101------849----1-56-1--5-6---6-100%
77010070 วัดนาผักขวงบางสะพานกำเนิดนพคุณ418114110161121617151------729----1-45-1--4-5---5-100%
77010071 บ้านถ้ำเขาน้อยบางสะพานกำเนิดนพคุณ--61718111151612171------528----1-34-1--3-4---4-100%
77010072 บ้านดอนสง่าบางสะพานกำเนิดนพคุณ--151151191261131201231181819113117911----1-1516-1--15-16---16-100%
77010073 อนุบาลบางสะพานบางสะพานกำเนิดนพคุณ7238231064119310331173111311331183------94128----124447-1-2-44-47---47-100%
77010074 ไตรกิตทัตตานนท์บางสะพานชัยเกษม--1419191101819191131------818----1-56-1--5-6---6-100%
77010075 บ้านดงไม้งามบางสะพานชัยเกษม--13111113118115161121161------1048----1-67-1--6-7---7-100%
77010076 บ้านมรสวบบางสะพานชัยเกษม--26112117117117120124131128126119123711----1-1516-1--15-16---16-100%
77010077 บ้านเขามันบางสะพานชัยเกษม--211301251171211101141221------1608----1-910-1--9-10---10-100%
77010078 สมาคมเลขานุการสตรี 1บางสะพานชัยเกษม--28136137144131140136138121127125136311----111921-1-1-19-21---21-100%
77010079 บ้านหนองจันทร์บางสะพานชัยเกษม--161151141191141111211201------1308----1-910-1--9-10---10-100%
77010080 บ้านยางเขาบางสะพานชัยเกษม--111615181111141101101------758----1-45-1--4-5---5-100%
77010081 บ้านหนองหญ้าปล้องบางสะพานชัยเกษม--711511311416112115171------898----1-56-1--5-6---6-100%
77010082 บ้านวังยาวบางสะพานทองมงคล81815113117111114191151------1009----1-56-1--5-6---6-100%
77010083 บ้านทองมงคลบางสะพานทองมงคล--53249272246160257261268252256237161120----113234-1-1-32-34---34-100%
77010084 บ้านราษฏร์ประสงค์บางสะพานทองมงคล811511711811511018181101------1099----1-67-1--6-7---7-100%
77010085 บ้านธรรมรัตน์บางสะพานทองมงคล--2312211712511612811512211411118120111----1-1516-1--15-16---16-100%
77010086 บ้านในล็อคบางสะพานทองมงคล--39141242138138131138150232122122139313----112123-1-1-21-23---23-100%
77010087 วัดธงชัยธรรมจักรบางสะพานธงชัย--8114119121115124111126116110118118211----1-1516-1--15-16---16-100%
77010088 วัดดอนยางบางสะพานธงชัย--151311271301251231311351217118124411----1-1617-1--16-17---17-100%
77010089 บ้านหนองมงคลบางสะพานธงชัย--101141141111911316141------818----1-56-1--5-6---6-100%
77010091 บ้านหนองระแวงบางสะพานธงชัย121191291261191411241291231------2229----1-1213-1--12-13---13-100%
77010092 วัดถ้ำคีรีวงศ์บางสะพานธงชัย--811211511312219171101------968----1-56-1--5-6---6-100%
77010095 บ้านหินกองบางสะพานพงศ์ประศาสน์121151131121131171171161231------1389----1-910-1--9-10---10-100%
77010096 บ้านชะม่วงบางสะพานพงศ์ประศาสน์16161811511411016171111------939----1-56-1--5-6---6-100%
77010097 บ้านสวนหลวงบางสะพานพงศ์ประศาสน์131519111191716114114119116111113412----1-1415-1--14-15---15-100%
77010098 บ้านห้วยแก้วบางสะพานพงศ์ประศาสน์211181301241211141171101121------1679----1-1011-1--10-11---11-100%
77010099 บางสะพานบางสะพานแม่รำพึง963101410249939431093107311531023------92529----124346-1-2-43-46---46-100%
77010100 บ้านท่าขามบางสะพานแม่รำพึง16127114123115171161251201------1639----1-1011-1--10-11---11-100%
77010101 บ้านดอนสำราญบางสะพานแม่รำพึง151171191201131918114113114120114117612----1-1516-1--15-16---16-100%
77010103 บ้านคลองลอยบางสะพานร่อนทอง181331291411261381161231241------2489----1-1213-1--12-13---13-100%
77010104 บ้านวังน้ำเขียวบางสะพานร่อนทอง--40254258260255241161258229134136152618----112729-1-1-27-29---29-100%
77010105 ธนาคารออมสินบางสะพานร่อนทอง--86378371277210131053107310931404151414541,35134----136266-1-3-62-66---66-100%
77010106 บ้านทุ่งเชือกบางสะพานร่อนทอง131181161171151171121111151------1349----1-910-1--9-10---10-100%
77010107 บ้านดอนสำนักบางสะพานร่อนทอง--151131817161121111111------838----1-56-1--5-6---6-100%
77010108 มูลนิธิศึกษาบางสะพานน้อยช้างแรก241341211411141231221281141311019124312----1-1819-1--18-19---19-100%
77010109 บ้านไร่บนสามัคคีบางสะพานน้อยช้างแรก--81181181161161111131161815113114211----1-1415-1--14-15---15-100%
77010110 บ้านบางเจริญบางสะพานน้อยไชยราช--33138151242143134145131132126121139612----112224-1-1-22-24---24-100%
77010111 บ้านทองอินทร์บางสะพานน้อยไชยราช9118121120119118115117118119122113120912----1-1617-1--16-17---17-100%
77010112 บ้านช้างเผือกบางสะพานน้อยไชยราช--201171241301141231271221------1778----1-1011-1--10-11---11-100%
77010113 บ้านไชยราชบางสะพานน้อยไชยราช--39151262252240155260252256253234155419----113032-1-1-30-32---32-100%
77010114 อนุบาลบางสะพานน้อยบางสะพานน้อยช้างแรก15115120121123127122130130121118118126012----1-1718-1--17-18---18-100%
77010115 บ้านบางเบิดบางสะพานน้อยทรายทอง--171711319151819181------768----1-45-1--4-5---5-100%
77010116 บ้านฝั่งแดงบางสะพานน้อยทรายทอง121101171221211241251231141------1689----1-1011-1--10-11---11-100%
77010117 วัดกำมะเสนบางสะพานน้อยทรายทอง319161516171915114151141819112----1-56-1--5-6---6-100%
77010119 บ้านห้วยสักบางสะพานน้อยทรายทอง--412115113118171121101------818----1-56-1--5-6---6-100%
77010120 บ้านทุ่งสีเสียดบางสะพานน้อยทรายทอง20117112119113118112120117112115115119012----1-1617-1--16-17---17-100%
77010121 บ้านทรายทองบางสะพานน้อยทรายทอง--6161121101811118181------698----1-45-1--4-5---5-100%
77010122 บ้านหนองฆ้องบางสะพานน้อยบางสะพาน13110181161515121313131101418212----1-56-1--5-6---6-100%
77010123 บ้านทุ่งไทรบางสะพานน้อยบางสะพาน9191711418181819191------819----1-56-1--5-6---6-100%
77010124 บ้านบางสะพานน้อยบางสะพานน้อยบางสะพาน518118120128135133142148145138143136312----112123-1-1-21-23---23-100%
77010125 วัดดอนตะเคียนบางสะพานน้อยบางสะพาน61511211016110111115161------819----1-56-1--5-6---6-100%
77010126 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)บางสะพานน้อยบางสะพาน71131161181191101101161131------1229----1-910-1--9-10---10-100%
77010127 บ้านทุ่งกะโตนบางสะพานน้อยปากแพรก--9731004120310331213116310731143------87825----124144-1-2-41-44---44-100%
77010128 บ้านหนองห้วยฝาดบางสะพานน้อยปากแพรก--261371481391512381532592------35111----1-1617-1--16-17---17-100%
77010129 วัดเขาราษฎร์บำรุงบางสะพานน้อยปากแพรก--6151714161316151------428----1-34-1--3-4---4-100%
77010130 บ้านปากแพรกบางสะพานน้อยปากแพรก71141151915131213111------599----1-34-1--3-4---4-100%
239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1