สพป.ปข.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
770100162800011077280001 วัดปากคลองเกลียวบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) --135----1353-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100172800021077280002 บ้านท่าฝางบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 6931326----201922-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
770100192800041077280004 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 122466----5887-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100202800051077280005 บ้านคอกช้างบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 323826303--1441212-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100212800061077280006 บ้านหนองปุหลกบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 283496----7799-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100222800071077280007 บ้านยุบพริกบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 223396----6197-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100232800081077280008 บ้านคลองชายธงบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 133356----4895-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100242800091077280009 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 92316----4085-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100292800111077280011 บ้านบึงอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 253596----8499-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100302800121077280012 บ้านคั่นกระไดอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 3721136393--1891117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100312800131077280013 บ้านอ่าวน้อยอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 102376----4786-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100262800141077280014 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 331121,37647----1,7075929-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
770100352800151077280015 บ้านย่านซื่ออ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 243556----7999-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100362800161077280016 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 92706223--101119-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100372800171077280017 สามัคคีร่วมจิตอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 143396----5396-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100382800181077280018 วังมะเดื่ออ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 3421176----151819-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100392800191077280019 ประชาบูรณะวิทยาอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 303896----119913-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100402800201077280020 หาดสนุกราษฏร์บำรุงอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 114537513----4891827-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
770100272800211077280021 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 473646----111912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100322800221077280022 บ้านหนองเสืออ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 413986523--1911216-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100012800241077280024 บ้านหนองกกเกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 392676----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100022800251077280025 บ้านทุ่งเคล็ดเกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 342906----124816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100252800281077280028 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 39231212----3511425-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
770100342800291077280029 เนินแก้ววิทยาคารอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 253416----6697-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100052800301077280030 ด่านสิงขรคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 4021196----159820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100062800311077280031 อุดมราชภักดีคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 172466----6388-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100072800321077280032 บ้านทางหวายคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 232566----79810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100082800331077280033 บ้านหนองหินคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 62186----2483-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100092800341077280034 บ้านคลองวาฬคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 1821156883--2211120-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100102800351077280035 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 303616----91910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100112800361077280036 บ้านห้วยใหญ่คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 242726----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100122800371077280037 เศรษฐพานิชวิทยาห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 383726----110912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100132800381077280038 พัฒนาประชานุเคราะห์ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 3921696753--2831126-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100142800391077280039 บ้านห้วยน้ำพุห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 4131516833--2751223-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100152800401077280040 ประชารังสรรค์ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 242826----106813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100582800701077280070 บ้านเนินดินแดงห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 333646----97911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100592800711077280071 ประชาพิทักษ์ห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 503976----147916-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100602800721077280072 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 53221281004--3651426-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770100612800731077280073 บ้านทุ่งยาวห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 343746----108912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100562800741077280074 บ้านไร่ในแสงอรุณทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 143416----5596-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100572800751077280075 บ้านหินเทินแสงอรุณทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 183536----7198-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100482800771077280077 วัดทุ่งประดู่ทับสะแกทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 112506----6188-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100492800781077280078 อนุบาลทับสะแกทับสะแกทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 121447318----5942227-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
770100502800791077280079 บ้านดอนทรายนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 4621146----160820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100512800801077280080 ประชาราษฏร์บำรุงนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 333486----8199-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100522800811077280081 สมาคมเลขานุการสตรี 2นาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 102686463--1241111-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100412800821077280082 บ้านพุตะแบกเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 6231076----169919-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100422800831077280083 วัดทุ่งกลางเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 272736----100813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100432800841077280084 บ้านดอนใจดีเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 272716----98812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100442800851077280085 บ้านมะเดื่อทองเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 58222081154--3931428-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770100532800861077280086 บ้านเหมืองแร่นาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) ------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100452800871077280087 วัดนาหูกวางเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 243696----93910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100462800881077280088 วัดนาล้อมเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 4631216----167919-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100542800891077280089 บ้านทุ่งตาแก้วนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 3621226----158820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100552800901077280090 อ่างทองพัฒนานาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 133225----3584-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100622800911077280091 บ้านอ่างทองอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 293916433--1631214-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100632800921077280092 บ้านสีดางามอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 42356----3985-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100642800931077280093 บ้านวังยางอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 2721176----144818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100652800941077280094 วัดหนองหอยอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 3721676433--2471122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100672800961077280096 บ้านหนองมะค่าอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 283726313--1311211-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100922800971077280097 วัดถ้ำคีรีวงศ์ธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 202766----96812-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100892800981077280098 บ้านหนองมงคลธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 242576----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101012801001077280100 บ้านดอนสำราญแม่รำพึงบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 513776483--1761215-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100912801011077280101 บ้านหนองระแวงธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 6031627----2221022-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
770100872801021077280102 วัดธงชัยธรรมจักรธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 2221166443--1821117-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100882801031077280103 วัดดอนยางธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 4621716273--2441122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100802801041077280104 บ้านยางเขาชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 172586----7589-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100812801051077280105 บ้านหนองหญ้าปล้องชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 222676----89811-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100762801061077280106 บ้านมรสวบชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 3821266733--2371122-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100772801071077280107 บ้านเขามันชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 5121096----160820-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100782801081077280108 สมาคมเลขานุการสตรี 1ชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 6422268733--3631328-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770100792801091077280109 บ้านหนองจันทร์ชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 312996----130816-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100742801101077280110 ไตรกิตทัตตานนท์ชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 232586----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100752801111077280111 บ้านดงไม้งามชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 242806----104813-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100682801131077280113 บ้านห้วยทรายขาวกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 3621056----141818-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100692801141077280114 บ้านดอนทองกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 243606----8499-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100702801151077280115 วัดนาผักขวงกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 263466----7298-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100712801161077280116 บ้านถ้ำเขาน้อยกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 132396----5287-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100722801171077280117 บ้านดอนสง่ากำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 3021196303--1791116-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770101002801181077280118 บ้านท่าขามแม่รำพึงบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 5731066----163918-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100952801211077280121 บ้านหินกองพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 403986----138915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100962801221077280122 บ้านชะม่วงพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 303636----93910-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100972801231077280123 บ้านสวนหลวงพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 273616463--1341211-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100992801241077280124 บางสะพานแม่รำพึงบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 2991162622----9253328-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770100982801251077280125 บ้านห้วยแก้วพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 693986----167919-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100732801261077280126 อนุบาลบางสะพานกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 2601068124----9413428-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770101042801271077280127 บ้านวังน้ำเขียวร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 94433312993--5261928-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
770101062801281077280128 บ้านทุ่งเชือกร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 473876----134915-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101072801291077280129 บ้านดอนสำนักร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 282556----83810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100822801301077280130 บ้านวังยาวทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 213796----100911-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100832801311077280131 บ้านทองมงคลทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 1024364131455--6112228-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770100842801321077280132 บ้านราษฏร์ประสงค์ทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 403696----109912-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100852801331077280133 บ้านธรรมรัตน์ทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 4521236333--2011118-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101052801341077280134 ธนาคารออมสินร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 1646570224361318151,3514629-ปกติปฐมวัย - ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770101032801351077280135 บ้านคลองลอยร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 8031687----2481025-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
770100862801371077280137 บ้านในล็อคทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 8032378763--3931428-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770101242801861077280186 บ้านบางสะพานน้อยบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 31320681264--3631524-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770101252801871077280187 วัดดอนตะเคียนบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 233586----8199-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101262801881077280188 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)บางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 363866----122914-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101222801891077280189 บ้านหนองฆ้องบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 313346173--82127-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101232801901077280190 บ้านทุ่งไทรบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 253566----8199-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101272801911077280191 บ้านทุ่งกะโตนปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 197768124----8783128-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770101282801921077280192 บ้านหนองห้วยฝาดปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 63228810----3511229-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
770101192801931077280193 บ้านห้วยสักทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 62756----81810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101202801941077280194 บ้านทุ่งสีเสียดทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 493996423--1901216-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770101212801951077280195 บ้านทรายทองทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 122576----6989-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101132801961077280196 บ้านไชยราชไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 903321121435--5542028-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
770101142801971077280197 อนุบาลบางสะพานน้อยช้างแรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 5031536573--2601222-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101082801981077280198 มูลนิธิศึกษาช้างแรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 7931427223--2431319-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101092801991077280199 บ้านไร่บนสามัคคีช้างแรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 262906263--1421113-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770101102802001077280200 บ้านบางเจริญไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 71224610793--3961526-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770101112802011077280201 บ้านทองอินทร์ไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 4831076543--2091217-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101122802021077280202 บ้านช้างเผือกไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 3721406----177822-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101292802041077280204 วัดเขาราษฎร์บำรุงปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 112316----4285-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101302802051077280205 บ้านปากแพรกปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 363236----5997-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101152802061077280206 บ้านบางเบิดทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 242526----76810-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101162802071077280207 บ้านฝั่งแดงทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 3931296----168919-ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101172802081077280208 วัดกำมะเสนทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 183466273--91128-ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1