สพป.ปข.๑.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
770100162800011077280001 วัดปากคลองเกลียว1บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 32682170mail_280001@pck1.go.th 4412.0420729599.905359
770100172800021077280002 บ้านท่าฝาง3บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 32646764mail_280002@pck1.go.th 4212.0584785799.88319755
770100192800041077280004 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)6บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) mail_280004@pck1.go.th 3712.0004877699.85855981
770100202800051077280005 บ้านคอกช้าง7บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 924615159mail_280005@pck1.go.th 3512.018817999.8388159
770100212800061077280006 บ้านหนองปุหลก9บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) -mail_280006@pck1.go.th 3712.0035802199.76438307
770100222800071077280007 บ้านยุบพริก11บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 846391722mail_280007@pck1.go.th 3611.9783241999.78653688
770100232800081077280008 บ้านคลองชายธง7บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 097-7156639mail_280008@pck1.go.th 3011.9785597299.83057518
770100242800091077280009 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์13บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 0mail_280009@pck1.go.th 3011.9474034799.82571731
770100292800111077280011 บ้านบึง16อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 819437381mail_280011@pck1.go.th 2211.8685876199.78514916
770100302800121077280012 บ้านคั่นกระได3อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 811998474mail_280012@pck1.go.th 1911.8682078299.80864133
770100312800131077280013 บ้านอ่าวน้อย2อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 032 - 611542mail_280013@pck1.go.th 1511.848061499.82430155
770100262800141077280014 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์0ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 32603948mail_280014@pck1.go.th 9.811.8098780699.79795038
770100352800151077280015 บ้านย่านซื่อ12อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 032-906070mail_280015@pck1.go.th 3611.9260125399.6850597
770100362800161077280016 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)8อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 32812544mail_280016@pck1.go.th 3011.937360299.70944286
770100372800171077280017 สามัคคีร่วมจิต1อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 32906072mail_280017@pck1.go.th 2011.9348344499.79032473
770100382800181077280018 วังมะเดื่อ10อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 811979926mail_280018@pck1.go.th 3111.9392782599.73846278
770100392800191077280019 ประชาบูรณะวิทยา7อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) mail_280019@pck1.go.th 711.9292399.7611738
770100402800201077280020 หาดสนุกราษฏร์บำรุง10อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 32510884mail_280020@pck1.go.th 2611.914405899.7506036
770100272800211077280021 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์9อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 32652104mail_280021@pck1.go.th 3411.8876930499.71293155
770100322800221077280022 บ้านหนองเสือ5อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 817039284mail_280022@pck1.go.th 1811.8518981299.72410089
770100012800241077280024 บ้านหนองกก1เกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 892006036mail_280024@pck1.go.th 1511.8472984899.76518127
770100022800251077280025 บ้านทุ่งเคล็ด6เกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 32604299mail_280025@pck1.go.th 1511.808737499.773798
770100252800281077280028 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)0ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) 32611305mail_280028@pck1.go.th 1511.803504699.7973581
770100342800291077280029 เนินแก้ววิทยาคาร5อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์77210ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) mail_280029@pck1.go.th 2311.855663299.66966702
770100052800301077280030 ด่านสิงขร6คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 32810562mail_280030@pck1.go.th 911.7758357199.69100184
770100062800311077280031 อุดมราชภักดี9คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) mail_280031@pck1.go.th 511.7557960699.73597244
770100072800321077280032 บ้านทางหวาย3คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 32654336mail_280032@pck1.go.th 711.7716415299.74657893
770100082800331077280033 บ้านหนองหิน2คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 892927147mail_280033@pck1.go.th 50011.7382005899.75620342
770100092800341077280034 บ้านคลองวาฬ1คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 32661317mail_280034@pck1.go.th 311.7483038699.78969599
770100102800351077280035 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 724คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 032-510263mail_280035@pck1.go.th 3.311.716356799.7490595
770100112800361077280036 บ้านห้วยใหญ่5คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 613341836mail_280036@pck1.go.th 1011.751956699.6960666
770100122800371077280037 เศรษฐพานิชวิทยา4ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 32640068mail_280037@pck1.go.th 1711.676938499.6512888
770100132800381077280038 พัฒนาประชานุเคราะห์3ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 32510683mail_280038@pck1.go.th 1611.699921199.6640415
770100142800391077280039 บ้านห้วยน้ำพุ9ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 32578060mail_280039@pck1.go.th 611.7067438899.71391291
770100152800401077280040 ประชารังสรรค์10ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์77000ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 32640067mail_280040@pck1.go.th 7.711.719777199.68522065
770100582800701077280070 บ้านเนินดินแดง12ห้วยยางทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 848048936mail_280070@pck1.go.th 1611.6608618599.66751717
770100592800711077280071 ประชาพิทักษ์13ห้วยยางทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 844553399mail_280071@pck1.go.th 2311.6406941699.64589468
770100602800721077280072 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 352ห้วยยางทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 32815149mail_280072@pck1.go.th 2111.6114657699.66546492
770100612800731077280073 บ้านทุ่งยาว11ห้วยยางทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 0mail_280073@pck1.go.th 2411.6222521999.63502132
770100562800741077280074 บ้านไร่ใน1แสงอรุณทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 0mail_280074@pck1.go.th 2711.588229799.62471091
770100572800751077280075 บ้านหินเทิน5แสงอรุณทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 32510135mail_280075@pck1.go.th 3311.560942599.6287413
770100482800771077280077 วัดทุ่งประดู่2ทับสะแกทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 0mail_280077@pck1.go.th 4011.5249193199.63877165
770100492800781077280078 อนุบาลทับสะแก4ทับสะแกทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 32671088mail_280078@pck1.go.th 3411.500736799.62136031
770100502800791077280079 บ้านดอนทราย13นาหูกวางทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 32815258mail_280079@pck1.go.th 4811.4483451599.60145068
770100512800801077280080 ประชาราษฏร์บำรุง11นาหูกวางทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 081 0158343mail_280080@pck1.go.th 4211.4711185599.55339105
770100522800811077280081 สมาคมเลขานุการสตรี 23นาหูกวางทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 032-510393mail_280081@pck1.go.th 38.311.4880348599.5699928
770100412800821077280082 บ้านพุตะแบก7เขาล้านทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 095-3963554mail_280082@pck1.go.th 3311.5151201299.60262348
770100422800831077280083 วัดทุ่งกลาง6เขาล้านทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 0-3267-2871mail_280083@pck1.go.th 3111.5303459599.60915768
770100432800841077280084 บ้านดอนใจดี8เขาล้านทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 0mail_280084@pck1.go.th 4011.550232999.5799987
770100442800851077280085 บ้านมะเดื่อทอง5เขาล้านทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 32510575mail_280085@pck1.go.th 40.711.55732499.555562
770100532800861077280086 บ้านเหมืองแร่4นาหูกวางทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 830817655mail_280086@pck1.go.th 4211.5144838699.55127292
770100452800871077280087 วัดนาหูกวาง2เขาล้านทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 32814119mail_280087@pck1.go.th 3411.5251434699.56751985
770100462800881077280088 วัดนาล้อม3เขาล้านทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 32640010mail_280088@pck1.go.th 3611.5003870599.59091497
770100542800891077280089 บ้านทุ่งตาแก้ว10นาหูกวางทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) mail_280089@pck1.go.th 5311.51019499.523659
770100552800901077280090 อ่างทองพัฒนา5นาหูกวางทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 925474554mail_280090@pck1.go.th 3911.4609197499.57604631
770100622800911077280091 บ้านอ่างทอง1อ่างทองทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 32815461mail_280091@pck1.go.th 4211.4386030199.56170873
770100632800921077280092 บ้านสีดางาม10อ่างทองทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 890804614mail_280092@pck1.go.th 4811.4203583199.54294295
770100642800931077280093 บ้านวังยาง4อ่างทองทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 817577342mail_280093@pck1.go.th 6011.4272433699.53236534
770100652800941077280094 วัดหนองหอย6อ่างทองทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 32556019mail_280094@pck1.go.th 5011.44020999.5059994
770100672800961077280096 บ้านหนองมะค่า5อ่างทองทับสะแก77130ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 32510392mail_280096@pck1.go.th 4711.4643383599.52422045
770100922800971077280097 วัดถ้ำคีรีวงศ์1ธงชัยบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 817453245mail_280097@pck1.go.th 6011.3901499.5832
770100892800981077280098 บ้านหนองมงคล7ธงชัยบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 0mail_280098@pck1.go.th 6511.3052906299.54633707
770101012801001077280100 บ้านดอนสำราญ1แม่รำพึงบางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 831827963mail_280100@pck1.go.th 7711.2762083199.54574709
770100912801011077280101 บ้านหนองระแวง5ธงชัยบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 884539382mail_280101@pck1.go.th 7011.373773599.5409197
770100872801021077280102 วัดธงชัยธรรมจักร2ธงชัยบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 32695126mail_280102@pck1.go.th 6211.359193899.56750823
770100882801031077280103 วัดดอนยาง6ธงชัยบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 32695320mail_280103@pck1.go.th 7711.344020499.5458132
770100802801041077280104 บ้านยางเขา5ชัยเกษมบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 097-2529813mail_280104@pck1.go.th 4811.378403499.5251161
770100812801051077280105 บ้านหนองหญ้าปล้อง1ชัยเกษมบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 081-7771463mail_280105@pck1.go.th 48.911.4081984599.52094786
770100762801061077280106 บ้านมรสวบ4ชัยเกษมบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 32640021mail_280106@pck1.go.th 3611.407510399.4906393
770100772801071077280107 บ้านเขามัน11ชัยเกษมบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 32640024mail_280107@pck1.go.th 5811.4087753399.45885824
770100782801081077280108 สมาคมเลขานุการสตรี 16ชัยเกษมบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 985349157mail_280108@pck1.go.th 5611.4004301599.47984545
770100792801091077280109 บ้านหนองจันทร์2ชัยเกษมบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 32640022mail_280109@pck1.go.th 5711.3729747599.50353521
770100742801101077280110 ไตรกิตทัตตานนท์10ชัยเกษมบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 32640025mail_280110@pck1.go.th 5811.349725599.48894197
770100752801111077280111 บ้านดงไม้งาม3ชัยเกษมบางสะพาน77190ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) 32697401mail_280111@pck1.go.th 6111.3143907999.46759143
770100682801131077280113 บ้านห้วยทรายขาว5กำเนิดนพคุณบางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 032-691289mail_280113@pck1.go.th 8011.2308061199.50077447
770100692801141077280114 บ้านดอนทอง6กำเนิดนพคุณบางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 32691006mail_280114@pck1.go.th 9011.2336427899.48774601
770100702801151077280115 วัดนาผักขวง2กำเนิดนพคุณบางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 0mail_280115@pck1.go.th 7211.26072399.529976
770100712801161077280116 บ้านถ้ำเขาน้อย3กำเนิดนพคุณบางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 812739894mail_280116@pck1.go.th 8311.2518883399.51173505
770100722801171077280117 บ้านดอนสง่า7กำเนิดนพคุณบางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 32646734mail_280117@pck1.go.th 8111.274443399.466398
770101002801181077280118 บ้านท่าขาม4แม่รำพึงบางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 32691253mail_280118@pck1.go.th 8411.2196756899.55045583
770100952801211077280121 บ้านหินกอง2พงศ์ประศาสน์บางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 0mail_280121@pck1.go.th 8711.161648299.47633047
770100962801221077280122 บ้านชะม่วง3พงศ์ประศาสน์บางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 904464796mail_280122@pck1.go.th 8911.1444088199.47019992
770100972801231077280123 บ้านสวนหลวง9พงศ์ประศาสน์บางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 32817029mail_280123@pck1.go.th 8511.168872699.4934752
770100992801241077280124 บางสะพาน8แม่รำพึงบางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 032-691007mail_280124@pck1.go.th 8511.208855299.51121844
770100982801251077280125 บ้านห้วยแก้ว6พงศ์ประศาสน์บางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 32640030mail_280125@pck1.go.th 76.511.2164601199.4747718
770100732801261077280126 อนุบาลบางสะพาน1กำเนิดนพคุณบางสะพาน77140ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 32691008mail_280126@pck1.go.th 8511.2065146499.5082025
770101042801271077280127 บ้านวังน้ำเขียว7ร่อนทองบางสะพาน77230ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 032-819045mail_280127@pck1.go.th 7311.3173396699.40637547
770101062801281077280128 บ้านทุ่งเชือก10ร่อนทองบางสะพาน77230ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 892591872mail_280128@pck1.go.th 8511.256758599.4069004
770101072801291077280129 บ้านดอนสำนัก1ร่อนทองบางสะพาน77230ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 823956943mail_280129@pck1.go.th 7611.2460729199.46224576
770100822801301077280130 บ้านวังยาว1ทองมงคลบางสะพาน77230ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 32697255mail_280130@pck1.go.th 8011.2379931299.43646738
770100832801311077280131 บ้านทองมงคล6ทองมงคลบางสะพาน77230ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 0621575346/ 08793781mail_280131@pck1.go.th 8011.2276977299.38315512
770100842801321077280132 บ้านราษฏร์ประสงค์10ทองมงคลบางสะพาน77230ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 32906035mail_280132@pck1.go.th 8311.215530599.4101579
770100852801331077280133 บ้านธรรมรัตน์5ทองมงคลบางสะพาน77230ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) -mail_280133@pck1.go.th 90.711.1528137599.38423601
770101052801341077280134 ธนาคารออมสิน5ร่อนทองบางสะพาน77230ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 32697253mail_280134@pck1.go.th 6611.277865899.4360447
770101032801351077280135 บ้านคลองลอย8ร่อนทองบางสะพาน77230ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 32694048mail_280135@pck1.go.th 8011.2939354799.37652447
770100862801371077280137 บ้านในล็อค8ทองมงคลบางสะพาน77230ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 895464132mail_280137@pck1.go.th 9211.1803046699.36479881
770101242801861077280186 บ้านบางสะพานน้อย4บางสะพานบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 32699568mail_280186@pck1.go.th 10211.0811779699.44927991
770101252801871077280187 วัดดอนตะเคียน9บางสะพานบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 862028074mail_280187@pck1.go.th 97.811.10231599.4548513
770101262801881077280188 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)3บางสะพานบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 032-699029mail_280188@pck1.go.th 12011.1009563399.4848981
770101222801891077280189 บ้านหนองฆ้อง1บางสะพานบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 32694832mail_280189@pck1.go.th 9811.128172299.469375
770101232801901077280190 บ้านทุ่งไทร7บางสะพานบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) -mail_280190@pck1.go.th 9511.1059030399.43041396
770101272801911077280191 บ้านทุ่งกะโตน4ปากแพรกบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) -mail_280191@pck1.go.th 10411.076355199.4284306
770101282801921077280192 บ้านหนองห้วยฝาด6ปากแพรกบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 084-8849205mail_280192@pck1.go.th 9711.0614495399.41260935
770101192801931077280193 บ้านห้วยสัก7ทรายทองบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 895205517mail_280193@pck1.go.th 10911.0289333299.41427827
770101202801941077280194 บ้านทุ่งสีเสียด8ทรายทองบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 32640042mail_280194@pck1.go.th 11011.00701399.398028
770101212801951077280195 บ้านทรายทอง6ทรายทองบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 0mail_280195@pck1.go.th 11211.018002899.43102669
770101132801961077280196 บ้านไชยราช5ไชยราชบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 032-699611mail_280196@pck1.go.th 10010.9835756599.33228545
770101142801971077280197 อนุบาลบางสะพานน้อย3ช้างแรกบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 032-558018mail_280197@pck1.go.th 10011.069395699.3747556
770101082801981077280198 มูลนิธิศึกษา2ช้างแรกบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 933624536mail_280198@pck1.go.th 9011.108326499.36288299
770101092801991077280199 บ้านไร่บนสามัคคี6ช้างแรกบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 918563339mail_280199@pck1.go.th 9811.052639499.324431
770101102802001077280200 บ้านบางเจริญ3ไชยราชบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 032-646945mail_280200@pck1.go.th 11611.0194922899.26232589
770101112802011077280201 บ้านทองอินทร์4ไชยราชบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 32510492mail_280201@pck1.go.th 11510.9829543699.2657239
770101122802021077280202 บ้านช้างเผือก2ไชยราชบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 983654515mail_280202@pck1.go.th 10811.0107687299.30943714
770101292802041077280204 วัดเขาราษฎร์บำรุง1ปากแพรกบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 926234516mail_280204@pck1.go.th 9811.068531699.4732513
770101302802051077280205 บ้านปากแพรก2ปากแพรกบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 0mail_280205@pck1.go.th 9911.0628322799.45199728
770101152802061077280206 บ้านบางเบิด5ทรายทองบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 032-817269mail_280206@pck1.go.th 11711.0092176699.48070983
770101162802071077280207 บ้านฝั่งแดง4ทรายทองบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 32640045mail_280207@pck1.go.th 10311.044133499.4954654
770101172802081077280208 วัดกำมะเสน2ทรายทองบางสะพานน้อย77170ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 861782310mail_280208@pck1.go.th 10711.0442225699.48135776