ทะเบียนโรงเรียน สพป.ปข.๑
วัดปากคลองเกลียว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก77010016
PERCODE 6 หลัก280001
กระทรวง 10 หลัก1077280001
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดปากคลองเกลียว
ชื่อ (อังกฤษ)Wadpagkhongkaew
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อนอก
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์77210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์32682170
อีเมล์แอดเดรสmail_280001@pck1.go.th
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
12.04207295
Longitude
99.905359

44 KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน