สพป.ปข.๑. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
770100172800021077280002 บ้านท่าฝางบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 2412611916932512811612013011311326------------------------201922-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
770100192800041077280004 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) --41811229171618111151466------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100202800051077280005 บ้านคอกช้างบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 7112113132313115114112114114182610171131303----------------1441212-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100212800061077280006 บ้านหนองปุหลกบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 8110110128313191101414191496------------------------7799-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100222800071077280007 บ้านยุบพริกบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 11151612231116191514141396------------------------6197-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100232800081077280008 บ้านคลองชายธงบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 411181133516161415191356------------------------4895-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100242800091077280009 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) --316192619111415161316------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100292800111077280011 บ้านบึงอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 9110161253161151511018151596------------------------8499-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100302800121077280012 บ้านคั่นกระไดอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) --2311413722311611711712511511136141151101393----------------1891117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100312800131077280013 บ้านอ่าวน้อยอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) --6141102816181515151376------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100262800141077280014 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) --16461676331122187217722882308257922681,37647------------------------1,7075929-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
770100352800151077280015 บ้านย่านซื่ออ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 101717124381711118113181556------------------------7999-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100362800161077280016 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) --31619213112113111181131706419191223----------------101119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100372800171077280017 สามัคคีร่วมจิตอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 3171411438111617151121396------------------------5396-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100382800181077280018 วังมะเดื่ออ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) --1811613421911811512112112311176------------------------151819-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100392800191077280019 ประชาบูรณะวิทยาอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 10191111303191161111181121131896------------------------119913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100402800201077280020 หาดสนุกราษฏร์บำรุงอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 271402472114554285352262261261237513------------------------4891827-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
770100272800211077280021 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 1511711514731111711011314191646------------------------111912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100322800221077280022 บ้านหนองเสืออ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 15113113141311171241211171181986281141101523----------------1911216-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100012800241077280024 บ้านหนองกกเกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) --2211713928114171121151111676------------------------106813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100022800251077280025 บ้านทุ่งเคล็ดเกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) --121221342241151101131161121906------------------------124816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100252800281077280028 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ)ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) --19120139255245250255261246231212------------------------3511425-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
770100342800291077280029 เนินแก้ววิทยาคารอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 11181612531416131716151416------------------------6697-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100052800301077280030 ด่านสิงขรคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --2311714022911912111511512011196------------------------159820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100062800311077280031 อุดมราชภักดีคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --711011726191111817151466------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100072800321077280032 บ้านทางหวายคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --101131232811511015181101566------------------------79810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100082800331077280033 บ้านหนองหินคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --313162213161112141186------------------------2483-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100092800341077280034 บ้านคลองวาฬคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --711111822811612811111012211156301321261883----------------2211120-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100102800351077280035 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 1518171303711311415113191616------------------------91910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100112800361077280036 บ้านห้วยใหญ่คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --11113124218116110151111121726------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100122800371077280037 เศรษฐพานิชวิทยาห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 1011411413831711611611014191726------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100132800381077280038 พัฒนาประชานุเคราะห์ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --1812113921613312913012813311696251241261753----------------2831126-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100142800391077280039 บ้านห้วยน้ำพุห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 712211214132712412613012312111516291251291833----------------2751223-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100152800401077280040 ประชารังสรรค์ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --15191242191812711316191826------------------------106813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100582800701077280070 บ้านเนินดินแดงห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 131121813338112171131111131646------------------------97911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100592800711077280071 ประชาพิทักษ์ห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 111191201503121161121171121281976------------------------147916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100602800721077280072 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) --19134153244231123130151233121282114623311004----------------3651426-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770100612800731077280073 บ้านทุ่งยาวห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 8113113134316110113181161111746------------------------108912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100562800741077280074 บ้านไร่ในแสงอรุณทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 7141311435161611317141416------------------------5596-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100572800751077280075 บ้านหินเทินแสงอรุณทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 6131911831514181918191536------------------------7198-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100482800771077280077 วัดทุ่งประดู่ทับสะแกทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --714111213191411017171506------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100492800781077280078 อนุบาลทับสะแกทับสะแกทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --542672121477377377379393370347318------------------------5942227-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
770100502800791077280079 บ้านดอนทรายนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --2012614622612411511911611411146------------------------160820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100512800801077280080 ประชาราษฏร์บำรุงนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 811111413331019171719161486------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100522800811077280081 สมาคมเลขานุการสตรี 2นาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --41611021119111112110115168621117181463----------------1241111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100412800821077280082 บ้านพุตะแบกเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 2511412316232311312211411611911076------------------------169919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100422800831077280083 วัดทุ่งกลางเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --13114127222113110151121111736------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100432800841077280084 บ้านดอนใจดีเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --1511212729181121161161101716------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100442800851077280085 บ้านมะเดื่อทองเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --31127158241236151220137135122083514623411154----------------3931428-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770100452800871077280087 วัดนาหูกวางเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 411011012437115113181131131696------------------------93910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100462800881077280088 วัดนาล้อมเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 1511711414632812112411812011011216------------------------167919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100542800891077280089 บ้านทุ่งตาแก้วนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --1811813622612212211012012211226------------------------158820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100552800901077280090 อ่างทองพัฒนานาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 2131811334131516141--225------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100622800911077280091 บ้านอ่างทองอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 12171101293171101141191181131916151111171433----------------1631214-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100632800921077280092 บ้านสีดางามอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --1131427110171511151356------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100642800931077280093 บ้านวังยางอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --1611112721812312011811812011176------------------------144818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100652800941077280094 วัดหนองหอยอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --191181372181331251271311331167619171171433----------------2471122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100672800961077280096 บ้านหนองมะค่าอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 111111612831311611411011019172612110191313----------------1311211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100922800971077280097 วัดถ้ำคีรีวงศ์ธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --811212021511312219171101766------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100892800981077280098 บ้านหนองมงคลธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --101141242141111911316141576------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101012801001077280100 บ้านดอนสำราญแม่รำพึงบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 1511711915132011319181141131776201141141483----------------1761215-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100912801011077280101 บ้านหนองระแวงธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 1211912916032611914122412912311627------------------------2221022-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
770100872801021077280102 วัดธงชัยธรรมจักรธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --811412221912111512411112611166101161181443----------------1821117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100882801031077280103 วัดดอนยางธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --15131146227130125123131135117167121181273----------------2441122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100802801041077280104 บ้านยางเขาชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --111611725181111141101101586------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100812801051077280105 บ้านหนองหญ้าปล้องชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --711512221311416112115171676------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100762801061077280106 บ้านมรสวบชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --2611213821711711712012413111266261281191733----------------2371122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100772801071077280107 บ้านเขามันชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --2113015122511712111011412211096------------------------160820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100782801081077280108 สมาคมเลขานุการสตรี 1ชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --2813616423714423114023613812268271211251733----------------3631328-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770100792801091077280109 บ้านหนองจันทร์ชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --161151312141191141111211201996------------------------130816-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100742801101077280110 ไตรกิตทัตตานนท์ชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --1419123291101819191131586------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100752801111077280111 บ้านดงไม้งามชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --13111124213118115161121161806------------------------104813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100682801131077280113 บ้านห้วยทรายขาวกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --2011613621111812011412112111056------------------------141818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100692801141077280114 บ้านดอนทองกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 81411212431418161111111101606------------------------8499-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100702801151077280115 วัดนาผักขวงกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 418114126310161121617151466------------------------7298-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100712801161077280116 บ้านถ้ำเขาน้อยกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --61711328111151612171396------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100722801171077280117 บ้านดอนสง่ากำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --15115130219126113120123118111969181131303----------------1791116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770101002801181077280118 บ้านท่าขามแม่รำพึงบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 161271141573231151711612512011066------------------------163918-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100952801211077280121 บ้านหินกองพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 121151131403121131171171161231986------------------------138915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100962801221077280122 บ้านชะม่วงพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 16161813031511411016171111636------------------------93910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100972801231077280123 บ้านสวนหลวงพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 1315191273111917161141141616161191111463----------------1341211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100992801241077280124 บางสะพานแม่รำพึงบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 9631014102429911993943109410741154102462622------------------------9253328-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770100982801251077280125 บ้านห้วยแก้วพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 211181301693241211141171101121986------------------------167919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100732801261077280126 อนุบาลบางสะพานกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 72382310642601011941034117411141134118468124------------------------9413428-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770101042801271077280127 บ้านวังน้ำเขียวร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --40254294458260255241261258233312341291361993----------------5261928-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
770101062801281077280128 บ้านทุ่งเชือกร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 131181161473171151171121111151876------------------------134915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101072801291077280129 บ้านดอนสำนักร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --151131282817161121111111556------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100822801301077280130 บ้านวังยาวทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 81815121313117111114191151796------------------------100911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100832801311077280131 บ้านทองมงคลทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --5324921024723462602572612682364135625223711455----------------6112228-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770100842801321077280132 บ้านราษฏร์ประสงค์ทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 811511714031811511018181101696------------------------109912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100852801331077280133 บ้านธรรมรัตน์ทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --231221452171251161281151221123611114181333----------------2011118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101052801341077280134 ธนาคารออมสินร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --8637831646713773101410541074109457022151514041454436137226824111815722682411--1,3514629-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770101032801351077280135 บ้านคลองลอยร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 1813312918034122613811612312411687------------------------2481025-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
770100862801371077280137 บ้านในล็อคทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --3914128034223813813113815022378221321221763----------------3931428-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770101242801861077280186 บ้านบางสะพานน้อยบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 518118131320128135133142248220683814524311264----------------3631524-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770101252801871077280187 วัดดอนตะเคียนบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 61511212331016110111115161586------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101262801881077280188 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)บางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 71131161363181191101101161131866------------------------122914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101222801891077280189 บ้านหนองฆ้องบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 1311018131316151512131313461013141173----------------82127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101232801901077280190 บ้านทุ่งไทรบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 9191712531418181819191566------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101272801911077280191 บ้านทุ่งกะโตนปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --9731004197712041034121411641074114468124------------------------8783128-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770101282801921077280192 บ้านหนองห้วยฝาดปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --26137163248239151238153259228810------------------------3511229-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
770101192801931077280193 บ้านห้วยสักทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --41216215113118171121101756------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101202801941077280194 บ้านทุ่งสีเสียดทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 201171121493191131181121201171996151121151423----------------1901216-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770101212801951077280195 บ้านทรายทองทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --6161122121101811118181576------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101132801961077280196 บ้านไชยราชไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) --391512903622522402552602522321125325623411435----------------5542028-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
770101142801971077280197 อนุบาลบางสะพานน้อยช้างแรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 1511512015032112312712213013011536181211181573----------------2601222-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101082801981077280198 มูลนิธิศึกษาช้างแรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 24134121179341214123122128114114271013191223----------------2431319-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101092801991077280199 บ้านไร่บนสามัคคีช้างแรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) --811812621811611611111311619065181131263----------------1421113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770101102802001077280200 บ้านบางเจริญไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) --33138171251242243234145231124610261321211793----------------3961526-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770101112802011077280201 บ้านทองอินทร์ไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 911812114832011911811511711811076221191131543----------------2091217-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101122802021077280202 บ้านช้างเผือกไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) --2011713722413011412312712211406------------------------177822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101292802041077280204 วัดเขาราษฎร์บำรุงปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --6151112714161316151316------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101302802051077280205 บ้านปากแพรกปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 71141151363915131213111236------------------------5997-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101152802061077280206 บ้านบางเบิดทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --171712421319151819181526------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101162802071077280207 บ้านฝั่งแดงทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 1211011713932212112412512311411296------------------------168919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101172802081077280208 วัดกำมะเสนทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 31916118351617191511414661415181273----------------91128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1