สพป.ปข.๑. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
770100172800021077280002 บ้านท่าฝางบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 2412611916932512811612013011311326------------------------201922-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
770100202800051077280005 บ้านคอกช้างบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 7112113132313115114112114114182610171131303----------------1441212-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100212800061077280006 บ้านหนองปุหลกบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 8110110128313191101414191496------------------------7799-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100222800071077280007 บ้านยุบพริกบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 11151612231116191514141396------------------------6197-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100232800081077280008 บ้านคลองชายธงบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 411181133516161415191356------------------------4895-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100292800111077280011 บ้านบึงอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 9110161253161151511018151596------------------------8499-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100352800151077280015 บ้านย่านซื่ออ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 101717124381711118113181556------------------------7999-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100372800171077280017 สามัคคีร่วมจิตอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 3171411438111617151121396------------------------5396-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100392800191077280019 ประชาบูรณะวิทยาอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 10191111303191161111181121131896------------------------119913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100402800201077280020 หาดสนุกราษฏร์บำรุงอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 271402472114554285352262261261237513------------------------4891827-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
770100272800211077280021 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 1511711514731111711011314191646------------------------111912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100322800221077280022 บ้านหนองเสืออ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 15113113141311171241211171181986281141101523----------------1911216-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100342800291077280029 เนินแก้ววิทยาคารอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 11181612531416131716151416------------------------6697-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100102800351077280035 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 1518171303711311415113191616------------------------91910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100122800371077280037 เศรษฐพานิชวิทยาห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 1011411413831711611611014191726------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100142800391077280039 บ้านห้วยน้ำพุห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 712211214132712412613012312111516291251291833----------------2751223-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100582800701077280070 บ้านเนินดินแดงห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 131121813338112171131111131646------------------------97911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100592800711077280071 ประชาพิทักษ์ห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 111191201503121161121171121281976------------------------147916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100612800731077280073 บ้านทุ่งยาวห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 8113113134316110113181161111746------------------------108912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100562800741077280074 บ้านไร่ในแสงอรุณทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 7141311435161611317141416------------------------5596-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100572800751077280075 บ้านหินเทินแสงอรุณทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 6131911831514181918191536------------------------7198-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100512800801077280080 ประชาราษฏร์บำรุงนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 811111413331019171719161486------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100412800821077280082 บ้านพุตะแบกเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 2511412316232311312211411611911076------------------------169919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100452800871077280087 วัดนาหูกวางเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 411011012437115113181131131696------------------------93910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100462800881077280088 วัดนาล้อมเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 1511711414632812112411812011011216------------------------167919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100552800901077280090 อ่างทองพัฒนานาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 2131811334131516141--225------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100622800911077280091 บ้านอ่างทองอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 12171101293171101141191181131916151111171433----------------1631214-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100672800961077280096 บ้านหนองมะค่าอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 111111612831311611411011019172612110191313----------------1311211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770101012801001077280100 บ้านดอนสำราญแม่รำพึงบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 1511711915132011319181141131776201141141483----------------1761215-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100912801011077280101 บ้านหนองระแวงธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 1211912916032611914122412912311627------------------------2221022-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
770100692801141077280114 บ้านดอนทองกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 81411212431418161111111101606------------------------8499-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100702801151077280115 วัดนาผักขวงกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 418114126310161121617151466------------------------7298-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101002801181077280118 บ้านท่าขามแม่รำพึงบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 161271141573231151711612512011066------------------------163918-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100952801211077280121 บ้านหินกองพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 121151131403121131171171161231986------------------------138915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100962801221077280122 บ้านชะม่วงพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 16161813031511411016171111636------------------------93910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100972801231077280123 บ้านสวนหลวงพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 1315191273111917161141141616161191111463----------------1341211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100992801241077280124 บางสะพานแม่รำพึงบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 9631014102429911993943109410741154102462622------------------------9253328-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770100982801251077280125 บ้านห้วยแก้วพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 211181301693241211141171101121986------------------------167919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100732801261077280126 อนุบาลบางสะพานกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 72382310642601011941034117411141134118468124------------------------9413428-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770101062801281077280128 บ้านทุ่งเชือกร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 131181161473171151171121111151876------------------------134915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100822801301077280130 บ้านวังยาวทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 81815121313117111114191151796------------------------100911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100842801321077280132 บ้านราษฏร์ประสงค์ทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 811511714031811511018181101696------------------------109912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101032801351077280135 บ้านคลองลอยร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 1813312918034122613811612312411687------------------------2481025-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
770101242801861077280186 บ้านบางสะพานน้อยบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 518118131320128135133142248220683814524311264----------------3631524-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770101252801871077280187 วัดดอนตะเคียนบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 61511212331016110111115161586------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101262801881077280188 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)บางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 71131161363181191101101161131866------------------------122914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101222801891077280189 บ้านหนองฆ้องบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 1311018131316151512131313461013141173----------------82127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101232801901077280190 บ้านทุ่งไทรบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 9191712531418181819191566------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101202801941077280194 บ้านทุ่งสีเสียดทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 201171121493191131181121201171996151121151423----------------1901216-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770101142801971077280197 อนุบาลบางสะพานน้อยช้างแรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 1511512015032112312712213013011536181211181573----------------2601222-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101082801981077280198 มูลนิธิศึกษาช้างแรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 24134121179341214123122128114114271013191223----------------2431319-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101112802011077280201 บ้านทองอินทร์ไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 911812114832011911811511711811076221191131543----------------2091217-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101302802051077280205 บ้านปากแพรกปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 71141151363915131213111236------------------------5997-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101162802071077280207 บ้านฝั่งแดงทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 1211011713932212112412512311411296------------------------168919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101172802081077280208 วัดกำมะเสนทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 31916118351617191511414661415181273----------------91128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1