สพป.ปข.๑. อำเภอ ทับสะแก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
770100582800701077280070 บ้านเนินดินแดงห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 131121813338112171131111131646------------------------97911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100592800711077280071 ประชาพิทักษ์ห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 111191201503121161121171121281976------------------------147916-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100602800721077280072 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35ห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) --19134153244231123130151233121282114623311004----------------3651426-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770100612800731077280073 บ้านทุ่งยาวห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 8113113134316110113181161111746------------------------108912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100562800741077280074 บ้านไร่ในแสงอรุณทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 7141311435161611317141416------------------------5596-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100572800751077280075 บ้านหินเทินแสงอรุณทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 6131911831514181918191536------------------------7198-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100482800771077280077 วัดทุ่งประดู่ทับสะแกทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --714111213191411017171506------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100492800781077280078 อนุบาลทับสะแกทับสะแกทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --542672121477377377379393370347318------------------------5942227-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
770100502800791077280079 บ้านดอนทรายนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --2012614622612411511911611411146------------------------160820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100512800801077280080 ประชาราษฏร์บำรุงนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 811111413331019171719161486------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100522800811077280081 สมาคมเลขานุการสตรี 2นาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --41611021119111112110115168621117181463----------------1241111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100412800821077280082 บ้านพุตะแบกเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 2511412316232311312211411611911076------------------------169919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100422800831077280083 วัดทุ่งกลางเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --13114127222113110151121111736------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100432800841077280084 บ้านดอนใจดีเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --1511212729181121161161101716------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100442800851077280085 บ้านมะเดื่อทองเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --31127158241236151220137135122083514623411154----------------3931428-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770100532800861077280086 บ้านเหมืองแร่นาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100452800871077280087 วัดนาหูกวางเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 411011012437115113181131131696------------------------93910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100462800881077280088 วัดนาล้อมเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 1511711414632812112411812011011216------------------------167919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100542800891077280089 บ้านทุ่งตาแก้วนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --1811813622612212211012012211226------------------------158820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100552800901077280090 อ่างทองพัฒนานาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 2131811334131516141--225------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100622800911077280091 บ้านอ่างทองอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 12171101293171101141191181131916151111171433----------------1631214-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100632800921077280092 บ้านสีดางามอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --1131427110171511151356------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100642800931077280093 บ้านวังยางอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --1611112721812312011811812011176------------------------144818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100652800941077280094 วัดหนองหอยอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --191181372181331251271311331167619171171433----------------2471122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100672800961077280096 บ้านหนองมะค่าอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 111111612831311611411011019172612110191313----------------1311211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1