สพป.ปข.๑. อำเภอ บางสะพานน้อย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
770101242801861077280186 บ้านบางสะพานน้อยบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 518118131320128135133142248220683814524311264----------------3631524-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770101252801871077280187 วัดดอนตะเคียนบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 61511212331016110111115161586------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101262801881077280188 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)บางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 71131161363181191101101161131866------------------------122914-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101222801891077280189 บ้านหนองฆ้องบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 1311018131316151512131313461013141173----------------82127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101232801901077280190 บ้านทุ่งไทรบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 9191712531418181819191566------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101272801911077280191 บ้านทุ่งกะโตนปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --9731004197712041034121411641074114468124------------------------8783128-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770101282801921077280192 บ้านหนองห้วยฝาดปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --26137163248239151238153259228810------------------------3511229-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 4
770101192801931077280193 บ้านห้วยสักทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --41216215113118171121101756------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101202801941077280194 บ้านทุ่งสีเสียดทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 201171121493191131181121201171996151121151423----------------1901216-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770101212801951077280195 บ้านทรายทองทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --6161122121101811118181576------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101132801961077280196 บ้านไชยราชไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) --391512903622522402552602522321125325623411435----------------5542028-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
770101142801971077280197 อนุบาลบางสะพานน้อยช้างแรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 1511512015032112312712213013011536181211181573----------------2601222-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101082801981077280198 มูลนิธิศึกษาช้างแรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 24134121179341214123122128114114271013191223----------------2431319-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101092801991077280199 บ้านไร่บนสามัคคีช้างแรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) --811812621811611611111311619065181131263----------------1421113-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770101102802001077280200 บ้านบางเจริญไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) --33138171251242243234145231124610261321211793----------------3961526-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
770101112802011077280201 บ้านทองอินทร์ไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) 911812114832011911811511711811076221191131543----------------2091217-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101122802021077280202 บ้านช้างเผือกไชยราชบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 3 (ไชยราช) --2011713722413011412312712211406------------------------177822-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101292802041077280204 วัดเขาราษฎร์บำรุงปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --6151112714161316151316------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101302802051077280205 บ้านปากแพรกปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 71141151363915131213111236------------------------5997-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101152802061077280206 บ้านบางเบิดทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --171712421319151819181526------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101162802071077280207 บ้านฝั่งแดงทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 1211011713932212112412512311411296------------------------168919-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101172802081077280208 วัดกำมะเสนทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 31916118351617191511414661415181273----------------91128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1