สพป.ปข.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
770101042801271077280127 บ้านวังน้ำเขียวร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --40254294458260255241261258233312341291361993----------------5261928-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 5
770101062801281077280128 บ้านทุ่งเชือกร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 131181161473171151171121111151876------------------------134915-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770101072801291077280129 บ้านดอนสำนักร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --151131282817161121111111556------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100822801301077280130 บ้านวังยาวทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 81815121313117111114191151796------------------------100911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100832801311077280131 บ้านทองมงคลทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --5324921024723462602572612682364135625223711455----------------6112228-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770100842801321077280132 บ้านราษฏร์ประสงค์ทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 811511714031811511018181101696------------------------109912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100852801331077280133 บ้านธรรมรัตน์ทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --231221452171251161281151221123611114181333----------------2011118-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770101052801341077280134 ธนาคารออมสินร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --8637831646713773101410541074109457022151514041454436137226824111815722682411--1,3514629-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดใหญ่ขนาดที่ 5
770101032801351077280135 บ้านคลองลอยร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 1813312918034122613811612312411687------------------------2481025-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
770100862801371077280137 บ้านในล็อคทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --3914128034223813813113815022378221321221763----------------3931428-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4


239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1