สพป.ปข.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
770100502800791077280079 บ้านดอนทรายนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --2012614622612411511911611411146------------------------160820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100512800801077280080 ประชาราษฏร์บำรุงนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 811111413331019171719161486------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100522800811077280081 สมาคมเลขานุการสตรี 2นาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --41611021119111112110115168621117181463----------------1241111-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100532800861077280086 บ้านเหมืองแร่นาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100542800891077280089 บ้านทุ่งตาแก้วนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --1811813622612212211012012211226------------------------158820-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100552800901077280090 อ่างทองพัฒนานาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 2131811334131516141--225------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100622800911077280091 บ้านอ่างทองอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 12171101293171101141191181131916151111171433----------------1631214-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100632800921077280092 บ้านสีดางามอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --1131427110171511151356------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100642800931077280093 บ้านวังยางอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --1611112721812312011811812011176------------------------144818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100652800941077280094 วัดหนองหอยอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --191181372181331251271311331167619171171433----------------2471122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100672800961077280096 บ้านหนองมะค่าอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 111111612831311611411011019172612110191313----------------1311211-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2


239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1