สพป.ปข.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
770100922800971077280097 วัดถ้ำคีรีวงศ์ธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --811212021511312219171101766------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100892800981077280098 บ้านหนองมงคลธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --101141242141111911316141576------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100912801011077280101 บ้านหนองระแวงธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 1211912916032611914122412912311627------------------------2221022-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
770100872801021077280102 วัดธงชัยธรรมจักรธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --811412221912111512411112611166101161181443----------------1821117-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100882801031077280103 วัดดอนยางธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --15131146227130125123131135117167121181273----------------2441122-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
770100682801131077280113 บ้านห้วยทรายขาวกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --2011613621111812011412112111056------------------------141818-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
770100692801141077280114 บ้านดอนทองกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 81411212431418161111111101606------------------------8499-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100702801151077280115 วัดนาผักขวงกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 418114126310161121617151466------------------------7298-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100712801161077280116 บ้านถ้ำเขาน้อยกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --61711328111151612171396------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100722801171077280117 บ้านดอนสง่ากำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --15115130219126113120123118111969181131303----------------1791116-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
770100732801261077280126 อนุบาลบางสะพานกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 72382310642601011941034117411141134118468124------------------------9413428-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่ขนาดที่ 5


239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1