สพป.ปข.๑. โรงเรียนขนาดเล็ก


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3รวมปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6รวมประถมศึกษาม.1ม.2ม.3รวม ม.ต้นม.4ม.5ม.6รวม ม.ปลายปวช.1ปวช.2ปวช.3รวม ปวช.รวมทั้งสิ้นครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้อง.อ1นร.อ2ห้อง.อ2นร.อ3ห้อง.อ3นร.(ปฐมวัย)ห้อง(ปฐมวัย)นร.ป1ห้อง.ป1นร.ป2ห้อง.ป2นร.ป3ห้อง.ป3นร.ป4ห้อง.ป4นร.ป5ห้อง.ป5นร.ป6ห้อง.ป6นร.(ประถมฯ)ห้อง(ประถมฯ)นร.ม1ห้อง.ม1นร.ม2ห้อง.ม2นร.ม3ห้อง.ม3นร.(ม.ต้น)ห้อง.(ม.ต้น)นร.ม4ห้อง.ม4นร.ม5ห้อง.ม5นร.ม6ห้อง.ม6นร.(ม.ปลาย)ห้อง(ม.ปลาย)นร.ปวช.1ห้อง.ปวช.1นร.ปวช.2ห้อง.ปวช.2นร.ปวช.3ห้อง.ปวช.3นร.(ปวช.)ห้อง(ปวช.)นร.(รวมทั้งสิ้น)ห้อง(รวมทั้งสิ้น)นร./ห้อง
770100162800011077280001 วัดปากคลองเกลียวบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) ----------2121213141135------------------------1353-ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100192800041077280004 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) --41811229171618111151466------------------------5887-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100212800061077280006 บ้านหนองปุหลกบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 8110110128313191101414191496------------------------7799-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100222800071077280007 บ้านยุบพริกบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 11151612231116191514141396------------------------6197-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100232800081077280008 บ้านคลองชายธงบ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) 411181133516161415191356------------------------4895-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100242800091077280009 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 1 (บ่อนอก) --316192619111415161316------------------------4085-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100292800111077280011 บ้านบึงอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 9110161253161151511018151596------------------------8499-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100312800131077280013 บ้านอ่าวน้อยอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) --6141102816181515151376------------------------4786-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100352800151077280015 บ้านย่านซื่ออ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 101717124381711118113181556------------------------7999-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100362800161077280016 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) --31619213112113111181131706419191223----------------101119-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100372800171077280017 สามัคคีร่วมจิตอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 3171411438111617151121396------------------------5396-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100392800191077280019 ประชาบูรณะวิทยาอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 10191111303191161111181121131896------------------------119913-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100272800211077280021 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 1511711514731111711011314191646------------------------111912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100012800241077280024 บ้านหนองกกเกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 3 (ประจวบ เกาะหลัก) --2211713928114171121151111676------------------------106813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100342800291077280029 เนินแก้ววิทยาคารอ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 2 (อ่าวน้อย) 11181612531416131716151416------------------------6697-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100062800311077280031 อุดมราชภักดีคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --711011726191111817151466------------------------6388-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100072800321077280032 บ้านทางหวายคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --101131232811511015181101566------------------------79810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100082800331077280033 บ้านหนองหินคลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --313162213161112141186------------------------2483-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100102800351077280035 บ้านหว้ากอมิตรภาพที่ 72คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 1518171303711311415113191616------------------------91910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100112800361077280036 บ้านห้วยใหญ่คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --11113124218116110151111121726------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100122800371077280037 เศรษฐพานิชวิทยาห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) 1011411413831711611611014191726------------------------110912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100152800401077280040 ประชารังสรรค์ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอประจวบ 4 (คลองวาฬ ห้วยทราย) --15191242191812711316191826------------------------106813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100582800701077280070 บ้านเนินดินแดงห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 131121813338112171131111131646------------------------97911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100612800731077280073 บ้านทุ่งยาวห้วยยางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 8113113134316110113181161111746------------------------108912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100562800741077280074 บ้านไร่ในแสงอรุณทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 7141311435161611317141416------------------------5596-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100572800751077280075 บ้านหินเทินแสงอรุณทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 3 (แสงอรุณ ห้วยยาง) 6131911831514181918191536------------------------7198-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100482800771077280077 วัดทุ่งประดู่ทับสะแกทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --714111213191411017171506------------------------6188-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100512800801077280080 ประชาราษฏร์บำรุงนาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 811111413331019171719161486------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100422800831077280083 วัดทุ่งกลางเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --13114127222113110151121111736------------------------100813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100432800841077280084 บ้านดอนใจดีเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) --1511212729181121161161101716------------------------98812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100532800861077280086 บ้านเหมืองแร่นาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --------------------------------------------------ปกติไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100452800871077280087 วัดนาหูกวางเขาล้านทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 1 (ทับสะแก เขาล้าน) 411011012437115113181131131696------------------------93910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100552800901077280090 อ่างทองพัฒนานาหูกวางทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) 2131811334131516141--225------------------------3584-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100632800921077280092 บ้านสีดางามอ่างทองทับสะแกศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอทับสะแก 2 (นาหูกวาง อ่างทอง) --1131427110171511151356------------------------3985-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100922800971077280097 วัดถ้ำคีรีวงศ์ธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --811212021511312219171101766------------------------96812-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100892800981077280098 บ้านหนองมงคลธงชัยบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --101141242141111911316141576------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100802801041077280104 บ้านยางเขาชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --111611725181111141101101586------------------------7589-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100812801051077280105 บ้านหนองหญ้าปล้องชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --711512221311416112115171676------------------------89811-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100742801101077280110 ไตรกิตทัตตานนท์ชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --1419123291101819191131586------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100752801111077280111 บ้านดงไม้งามชัยเกษมบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 2 (ชัยเกษม) --13111124213118115161121161806------------------------104813-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100692801141077280114 บ้านดอนทองกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 81411212431418161111111101606------------------------8499-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100702801151077280115 วัดนาผักขวงกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) 418114126310161121617151466------------------------7298-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100712801161077280116 บ้านถ้ำเขาน้อยกำเนิดนพคุณบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 1 (ธงชัย กำเนิดนพคุณ) --61711328111151612171396------------------------5287-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100962801221077280122 บ้านชะม่วงพงศ์ประศาสน์บางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 3 (แม่รำพึง พงศ์ประศาสน์) 16161813031511411016171111636------------------------93910-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101072801291077280129 บ้านดอนสำนักร่อนทองบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) --151131282817161121111111556------------------------83810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100822801301077280130 บ้านวังยาวทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 81815121313117111114191151796------------------------100911-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770100842801321077280132 บ้านราษฏร์ประสงค์ทองมงคลบางสะพานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพาน 4 (ร่อนทอง ทองมงคล) 811511714031811511018181101696------------------------109912-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101252801871077280187 วัดดอนตะเคียนบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 61511212331016110111115161586------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101222801891077280189 บ้านหนองฆ้องบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 1311018131316151512131313461013141173----------------82127-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101232801901077280190 บ้านทุ่งไทรบางสะพานบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 1 (ช้างแรก บางสะพาน) 9191712531418181819191566------------------------8199-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101192801931077280193 บ้านห้วยสักทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --41216215113118171121101756------------------------81810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101212801951077280195 บ้านทรายทองทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --6161122121101811118181576------------------------6989-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101292802041077280204 วัดเขาราษฎร์บำรุงปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --6151112714161316151316------------------------4285-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101302802051077280205 บ้านปากแพรกปากแพรกบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 71141151363915131213111236------------------------5997-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101152802061077280206 บ้านบางเบิดทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) --171712421319151819181526------------------------76810-ปกติปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
770101172802081077280208 วัดกำมะเสนทรายทองบางสะพานน้อยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอบางสะพานน้อย 2 (ปากแพรก ทรายทอง) 31916118351617191511414661415181273----------------91128-ปกติปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


239/1 หมู่ 2 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
Version.DLICT-PCK1